Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL adresat participanţilor la reuniunea dintre grupul parlamentar al PPE şi lideri religioşi din Uniunea European

"Europa constituie în primul rând o realitate spiritual-culturală"

La Veneţia, în Italia, în perioada 18-21 noiembrie 2009, are loc reuniunea dintre grupul parlamentar al PPE şi lideri religioşi din Uniunea Europeană. Biserica noastră este reprezentată de IPS Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal, informează cotidianul „Ziarul Lumina“. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresează participanţilor următorul mesaj:

Trăim astăzi într-o Europă în care oamenii caută mai mult bogăţia materială trecătoare decât bogăţia spirituală a credinţei, iar această criză economică este dublată de o sărăcire spirituală, ca slăbire a credinţei, o răcire a dragostei între semeni şi o împuţinare a faptelor bune. Deşi continentul nostru cunoaşte o dezvoltare deosebită, manifestată printr-un progres ştiinţific şi tehnologic, el este marcat de o pierdere a valorilor umane tradiţionale şi a identităţii, o instabilitate a familiei şi un conflict între generaţii.

De aceea, este datoria noastră, a conducătorilor religioşi, să afirmăm cu tărie adevărul că Europa este nu doar un spaţiu economic, cu norme de drept şi instituţii comune ci, în primul rând, constituie o realitate spiritual-culturală. Uniunea Europeană, Bisericile creştine, precum şi celelalte religii, prin contribuţiile lor specifice, sunt chemate să apere drepturile şi libertăţile umane fundamentale, demnitatea umană, să promoveze cooperarea şi solidaritatea dintre oameni şi popoare, coresponsabilitatea şi comuniunea frăţească, nu numai pe bazele umanismului, ci şi pentru că fiecare om creat după chipul lui Dumnezeu are valoarea sa unică şi eternă.

Salutăm participanţii la această reuniune pe tema Identităţii de valori pentru Europa şi ne rugăm lui Dumnezeu să ne călăuzească, astfel încât, împreună, într-o Europă unită, în bună înţelegere şi pace, să ne apropiem unii de alţii, îndepărtând zidurile dintre noi şi deschizând larg porţile iubirii dumnezeieşti întrupată în dragoste către semenii noştri.

† DANIEL,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române