Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanţilor la ediţia a XI-a a Simpozionului Internaţional cu tema „Drepturile Omului - Dimensiune Spirituală şi Acţiune Civică”, Iaşi, 19–21 octombrie 2008:

Înaltpreasfinţia Voastră,
Preasfinţia Voastră,
Stimată Doamnă Director
Stimaţi şi distinşi participanţi,

Vă mulţumim pentru invitaţia adresată de a participa la ediţia a XI-a a Simpozionului Internaţional cu tema „Drepturile Omului - Dimensiune Spirituală şi Acţiune Civică”, dar şi pentru înţelegerea că nu putem să onorăm personal cu prezenţa. Reţinut la Bucureşti de multe lucrări urgente, ne aducem aminte că am avut bucuria de a fi părtaş nemijlocit, în calitate de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, la mai multe ediţii ale acestui Simpozion ce semnifică acum continuitatea conlucrării dintre Institutul Român pentru Drepturile Omului, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Episcopia Romano-Catolică Iaşi şi Universitatea „Al. I. Cuza” în domeniul relevării dimensiunii spirituale a drepturilor omului şi a intensificării educaţiei pentru drepturile omului şi conştientizare în context naţional şi internaţional.

Cu ocazia celei de a 60-a aniversări a adoptării Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului (10 decembrie 1948), anul 2008 a fost declarat de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite ca „Anul Internaţional al Drepturilor Omului”. Deviza sub care se desfăşoară acest an este „Demnitate şi justiţie pentru toţi”.

Este de semnalat şi faptul că la 10 decembrie 2007 participanţii la Simpozionul „Demnitate şi justiţie pentru toţi”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului, pentru marcarea Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, au adoptat o Declaraţie în care, printre altele, se subliniază importanţa dimensiunii spirituale a drepturilor omului şi a educaţiei pentru valori în ansamblul educaţiei pentru drepturile omului.

De altfel, necesitatea unor eforturi sporite în vederea găsirii unei baze comune mai largi între drepturile omului şi tradiţiile religioase a fost subliniată şi în recenta Declaraţie de la Dublin a Grupului european al instituţiilor naţionale de drepturile omului.

Declaraţia de la Iaşi din 17 iunie 2007, redactată de către participanţii la cea dea a zecea ediţie a Simpozionului Internaţional, cu tema 'Drepturile omului. Dimensiune spirituală şi acţiune civică', sublinia, printre altele, importanţa dimensiunii spirituale a drepturilor omului, bazată pe valorile universale supreme ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii. Se sublinia faptul că Biserica îndeplineşte un rol deosebit în cultivarea respectului pentru demnitatea umană, iar dialogul dintre Biserică şi instituţiile Statului constituie o resursă valoroasă pentru realizarea unui climat favorabil respectării efective a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Acum când criza financiară a devenit un fenomen îngrijorător, este necesar ca demnitatea umană să fie şi mai mult apărată de umilirea care derivă din sărăcie, şomaj, exploatare, nedreptate socială, foamete şi suferinţă.

În situaţii concrete, respectul pentru demnitatea umană şi drepturile omului se cere tradus în acţiuni şi programe social-filantropice concrete. În acest sens, Bisericile au ca bază a gândirii lor Evanghelia iubirii lui Hristos faţă de toţi oamenii, iubire care devine şi criteriul evaluării vieţii umane în istorie (cf. Matei 25, 31-46).

Desigur, iubirea faţă de aproapele este o datorie morală, care, în plan juridic, devine regulă sau obligativitate, întrucât omul trebuie să fie deopotrivă fiinţă liberă şi responsabilă. Iar spiritualitatea autentică este tocmai legătura profundă dintre libertate, iubire şi responsabilitate în relaţie cu Dumnezeu şi cu oamenii.

Felicităm pe toţi organizatorii acestui simpozion, şi anume, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în mod special pe Doamna Director Prof. Univ. Dr. Irina Moroianu Zlătescu, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Episcopia Romano-Catolică şi Universitatea 'Al. I. Cuza' din Iaşi, dorind tuturor participanţilor bucuria de-a lucra împreună pentru apărarea şi cultivarea demnităţii umane şi a comuniunii fraterne.


Cu aleasă preţuire şi binecuvântare,


† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române