Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la aniversarea a doisprezece ani de la înfiinţarea Seminarului Teologic din Piatra Neamţ

DOISPREZECE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT TEOLOGIC SEMINARIAL
ÎN VECHEA PETRODAVA

Douăsprezece seminţii ale lui Israel, doisprezece profeţi, apoi doisprezece apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos, douăsprezece coşuri cu firimituri care rămân după ce mulţimile sunt hrănite din pâinile înmulţite prin harul şi iubirea de oameni ale Domnului nostru Iisus Hristos, după ce mulţimile s-au hrănit mai întâi cu lumina Evangheliei lui Hristos.
Iată că în aceste zile şi Seminarul Teologic Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Piatra Neamţ se află sub semnul acestui număr 12 plin de simbolism, aniversând doisprezece ani de când primii elevi au început să pătrundă, ajutaţi de primii dascăli ai acestui seminar, în tainele teologiei ca ştiinţă a bucuriei şi a vieţii veşnice.
La acest moment aniversar se cuvine, mai întâi, să dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a rodit şi a luminat în această şcoală teologică în cei doisprezece ani de existenţă. Ne gândim, cu recunoştinţă, la cei ce au făcut primele demersuri pentru organizarea Seminarului în anul 1996, în condiţii destul de grele, cauzate de mentalităţi încă ancorate în trecut. De asemenea, ne gândim la toate cadrele didactice care s-au adăugat de la an la an, sporind prestigiul acestei şcoli ai cărei elevi au început a se face remarcaţi la diferite concursuri şi manifestări şcolare. Gândul nostru se îndreptă, deopotrivă, şi spre toţi ostenitorii şi binefăcătorii Seminarului din Piatra Neamţ; şi spre toţi cei care susţin acest Seminar pentru a fi un pilon al învăţământului teologic şi al învăţământului românesc, în general.
Felicităm, aşadar, pe toţi cei ce au contribuit în aceşti doisprezece ani la organizarea şi afirmarea Seminarului Teologic Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Piatra Neamţ, şi-L rugăm pe Hristos Domnul să le dăruiască sănătate şi pace, bucurie şi mult ajutor în toată activitatea lor didactică şi misionară, culturală şi patriotică.

Cu aleasă preţuire şi părintească binecuvântare,


† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române