Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Iustin Moisescu

Patriarhul Teoctist Arăpaşu

Patriarhul Daniel Ciobotea

 
Patriarhii României
Calendar Creştin Ortodox
Calendar Creştin Ortodox
Sfinţi Români
Sfânta Scriptură sau BIBLIA
Învăţătură de credinţă creştină ortodoxă
Newsletter
 
 
Untitled Document

IANUARIE (31 zile)

2010 

 

Ianuarie – Gerar

(31 de zile – ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore)

1 V    () Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului; Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei; Anul Nou; (Harţi)

  2 S     Înainteprăznuirea Botezului Domnului;Sf.Silvestru,Ep.Romei; Sf.Mc.Serghie; Cuv.Serafim de Sarov

3 D    Sf.Prooroc Maleahi; Sf.Mucenic Gordie

Duminica dinaintea Botezului Domnului; Ap.II Timotei 4, 5-8; Ev.Marcu 1, l-8; glas 5, voscr.8

  4 L     Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli; Cuv.Teoctist, egumenul de la Kucumia Sicheliei

  5 M   Sf.Mucenici Teopempt şi Teona; Cuvioasa Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului –Post)

  6 M   () Botezul Domnului (Boboteaza -Dumnezeiasca Arătare); (Harţi)

  7 J     ) Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului

8 V    Cuvioşii Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărturisitorul; Cuv.Domnica

  9 S     Sf.Mucenic Polieuct; Cuv.Eustratie; Sf.Ierarh Petru al Sevastei

10 D Sf.Grigorie, Episcopul Nissei; Cuv.Dometian;  ) Sf.Cuvios Antipa de la Calapodeşti

Duminica după Botezul Domnului; Ap.Efeseni 4, 7-13; Ev.Matei 4, 12-17 (Începutul propovăduirii Domnului); glas 6, voscr.9

11 L     †) Cuv.Teodosie cel Mare, Începătorul vieţii de obşte; Cuv.Vitalie

12 M   Sfintele Muceniţe Tatiana diaconiţa şi  Eutasia

13 M   Sfinţii Mucenici  Ermil şi Stratonic; Cuv.Iacob din Nisibe

14 J     Cuvioşii părinţi ucişi în Sinai şi Rait; Odovania Praznicului Botezului Domnului

15 V    Cuvioşii Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul           

16 S     Închinarea cinstitului Lanţ al Sf.Ap.Petru; Sf.Mucenici Pevsip şi cei împreună cu el

17 D    ) Cuviosul Antonie cel Mare; Cuv.Antonie cel Nou din Veria; Cuv.Ahila

Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu);Ap.I Timotei 4, 9-15; Ev.Luca 19, 1-10, glas 7, voscr.10

18 L     ) Sfinţii Atanasie şi Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei

19 M   Cuvioşii: Macarie Egipteanul, Arsenie şi Marcu; Sf.Muceniţă Eufrasia

20 M   Cuviosul Eftimie cel Mare; Sf.Mucenici Vas şi Eusebiu

21 J     Cuviosul Maxim Mărturisitorul; Sf.Mucenici: Neofit, Evghenie, Valerian, Candid şi Achila      

22 V    Sf.Apostol Timotei; Sf.Cuvios Mucenic Anastasie Persul

23 S     Sf.Sfinţit Mucenic Clement al Ancirei şi Sf.Mucenic Agatanghel

24 D    Cuv.Xenia; Sf.Mucenici: Vavila, Timotei şi Agapie

Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului); Ap.II Timotei, 3, 10-15; Ev.Luca 18, 10-14; glas 8, voscr.11; (Începutul Triodului)

25 L     ) Sf.Grigorie Teologul; Sf.Bretanion, Episcopul Tomisului; Cuv.Publie

26 M   Cuv.Xenofont, soţia sa Maria şi fiii lor Arcadie şi Ioan

27 M   †) Aducerea moaştelor Sf.Ioan Gură de Aur; Sf.Marciana, împărăteasa (Harţi)

28 J     Cuvioşii: Efrem Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf.Muceniţă Haris

29 V    Aducerea moaştelor Sf.Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul; Sf.Mucenici: Filotei, Aviv, Iulian, Romano, Iacov, Silvan şi Luca (Harţi)

30 S     ) Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf.Sfinţit Mucenic                     Ipolit, Episcopul Romei

31 D    Sfinţii Doctori, fără de arginţi, făcători de minuni, Chir şi Ioan; Sf.Mucenici: Victorin, Victor, Nichifor, Claudiu, Diodor, Serapin şi Papia

Duminica a 34-a după Rusalii (a Fiului Risipitor); Ap.I Corinteni 6, 12-20; Ev.Luca 15, 11-32 glas l, voscr.l


 

Februarie – Făurar

(28 zile – ziua are 11 ore, noaptea are 13 ore)

  1 L     Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf.Mucenic Trifon; Sf.Muceniţe Perpetua şi Felicitas

  2 M   () Întâmpinarea Domnului; Sfinţii Mucenici: Iordan, Gavriil şi Agatodor

  3 M   Sfântul şi Dreptul Simeon; Sf.Proorociţă Ana

  4 J     Cuv.Isidor Pelusiotul; Sf.Sfinţit Mucenic Avramie

  5 V    Sf.Muceniţe Agata şi Teodula

  6 S     Sf.Vucol,Episcopul Smirnei; Sf.Mucenici:Iulian,Fausta şi Maxim;Cuv.Varsanufie cel Mare (Sâmbăta morţilor – Moşii de iarnă)

7 D    Cuvioşii:Partenie, Episcopul Lampsacului şi Luca; Sfinţii 1003 Mucenici din Nicomidia

Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei judecăţi); Ap.I Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; Ev.Matei 25, 31-46; glas 2, voscr.2

 8 L      Sf.Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sf.Prooroc Zaharia; Sf.Muceniţe surori Marta şi Maria.

 9 M    Sf.Mucenic Nichifor; Sf.Mucenici Episcopi Marcel şi Pangratie;Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului

10 M   Sf.Sfinţit Mucenic Haralambie; Sf.Muceniţe Enata şi Valentina; (Zi aliturgică;Harţi; Dezlegare la lapte, brânză, ouă şi peşte)

11 J     Sf.Sfinţit Mucenic Vlasie, Episcopul Sevastiei; Sf.Teodora împărăteasa

12 V    Sf.Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari şi Antonie, Patriarhul Constantinopolului; Sf.Mc. Hristea. (Zi aliturgică; Harţi; Dezlegare la lapte, brânză,ouă şi peşte)

13 S     Cuv.Martinian; Sf.Apostol şi Mucenic Acvila şi Priscila, soţia lui

14 D    Cuvioşii: Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf.Filimon, Ep.Gazei; Sf.Mc.Nicolae din Corint (Lăsatul secului petru Postul Sfintelor Paşti)

Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai), Ap.Romani  13, 11-14; 14, 1-4; Ev. Matei 6, 14-21; glas 3, voscr.3

15 L     Sf.Apostol Onisim; Sf.Mc.Maior; Cuv.Eusebiu din Siria (Începutul Postului Sfintelor Paşti - Zi aliturgică)

16 M   Sf.Sfinţit Mucenic Pamfil; Sf.Mucenici: Valent, Pavel şi Seleuc; Cuv.Flavian; (Zi aliturgică)

17 M   Sf.Mare Mucenic Teodor Tiron; Sf.Mariamna

18 J     Sf.Leon, Episcopul Romei; Cuv.Agapit, Episcopul Sinadei

19 V    Sfinţii Apostoli: Arhip şi Filimon şi soţia sa Apfia; Cuv.Mărturisitori Evghenie şi Macarie

20 S     Sfinţii: Leon, Episcopul Cataniei şi Agaton, Episcopul Romei; Cuv.Visarion; (Pomenirea morţilor – Sâmbăta Sfântului Teodor)

21 D    Cuv.Timotei; Sf.Eustatie, Episcopul Antiohiei; Sf.Mucenic Mauriciu

Duminica întâia din Post (a Ortodoxiei ); Ap.Evrei 11, 24-26; 32-40; Ev.Ioan 1, 43-51; glas 4, voscr.4

22 L     Aflarea moaştelor Sfinţilor Mucenici din Evghenia; Cuvioşii: Atanasie, Talasie şi Limneu

23 M   Sf.Sfinţit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei; Cuv.Gorgonia

24 M   ) Întâia şi a doua aflare a Capului Mergătorului Înainte şi Botezătorului Ioan

25 J     Sf.Tarasie, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sf.Mucenici Alexandru şi Ipatie

26 V    Sf.Porfirie, Arhiepiscopul Gazei; Sf.Muceniţă Fotini

27 S     Cuvioşii Mărturisitori Procopie şi Talaleu; (Pomenirea morţilor)

28 D    † Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Cuv.Vasile Mărturisitorul  şi Sf.Sfinţit Mucenic Nestor  

Duminica a doua din Post (a Sf.Grigorie Palama); Ap.Evrei  l, 10-14, 2, l-3; al  Sfântului: Evrei 7, 26-28 ; 8, 1-2; Ev.Marcu 2, l-12 (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); a Sfântului: Ioan 10,

9-16;  glas 5, voscr.5

 

 

Martie – Mărţişor

(31 zile – ziua are 12 ore, noaptea are12 ore)

  1 L     Cuv.Muceniţă Evdochia; Cuv.Domnina; Sf.Muceniţă Antonina; Sfinţii Mucenici Marcel  şi Anton

  2 M   Sf.Sfinţit Mucenic Teodot, Episcopul Cirenei; Sf.Mucenici Isihie şi Nestor

  3 M   Sfinţii Mucenici: Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc

  4 J     Cuv.Gherasim de la Iordan; Sf.Mucenici Pavel şi Iuliana, sora lui

  5 V    Sf. Mucenici Conon din Isauria şi Conon Grădinarul; Sf.Muceniţă Iraida

  6 S     Sfinţii 42 de Mucenici din Amoreea; Sf.Eufrosin; (Pomenirea morţilor)

  7 D    Sf.Sfinţiţi Mucenici Episcopi din Cherson: Efrem,Vasilevs, Evghenie, Agatodor,Capiton,

            Elpidie şi Eterie  

Duminica a treia  din Post (a Sfintei Cruci); Ap.Evrei 4, 14-16;  5, 1-6; Ev.Marcu 8, 34-38; 9, 1; glas 6,voscr.6

  8 L     Cuv.Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei; Cuv.Pavel Mărturisitorul

  9 M   †) Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia; Sf.Mucenic Urpasian

10 M   Sf.Mucenici: Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună cu dânşii

11 J     Sf.Sofronie, Patriarhul Ierusalimului; Sf.Mucenici Trofim şi Talu

12 V    Cuv.Teofan Mărturisitorul; Sf.Grigorie Dialogul; Sf.Simeon, Noul Teolog

13 S     Aducerea moaştelor Sf.Nichifor, Patriarhul Constantinopolului; Sf.Muceniţă Hristina din Persia; (Pomenirea morţilor)

14 D    Cuv.Benedict de Nursia; Sf.Mc.Alexandru din Pidna

Duminica a 4-a din Post (a Sfântului  Ioan Scărarul); Ap.Evrei 6, 13-20; al Sfântului: Efeseni 5, 8-19; Ev.Marcu 9, 17-32 (Vindecarea fiului lunatic); a Sfântului: Matei 4, 25; 5, 1-12 (Predica de pe munte;Fericirile); glas 7, voscr.7

15 L     Sf.Mucenici: Agapie, Plisie, Timolau şi cei împreună cu dânşii

16 M   Sf.Mucenici: Sabin Egipteanul, Papa, Roman şi Cuv.Anin

17 M   Cuv.Alexie, Omul lui Dumnezeu; Sf.Mucenic Marin (Denie -  Canonul cel Mare)

18 J     Sf.Chiril, Patriarhul Ierusalimului; Sf.Mucenic Trofim

19 V    Sf.Mucenic Hrisant; Sf.Muceniţe Daria şi Ilaria (Denie – Acatistul  Bunei Vestiri)

20 S     Cuv.Mucenici ucişi în Mănăstirea Sf.Sava cel Sfinţit; Cuv.Nichita Mărturisitorul; (Pomenirea morţilor)

21 D    Cuv.Iacob, Episcopul şi Mărturisitorul; Sfinţii Toma şi Serapion

Duminica a 5-a din Post (a Cuv.Maria Egipteanca); Ap.Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei: Galateni 3, 23-29; Ev.Marcu 10, 32-45; a Cuvioasei: Luca 7, 36-50; glas 8, voscr.8

22 L     Sf.Sfinţit Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf.Drosida, fiica împăratului Traian

23 M   Cuv.Mucenic Nicon şi cei 199 de ucenici ai lui

24 M   Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Cuv.Zaharia; Sf.Artemon, Episcopul

25 J     () Buna Vestire. (Dezlegare la peşte)

26 V    Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf.Mucenici Montanus preotul şi soţia sa, Maxima;Odovania Praznicului Bunei Vestiri

27 S     Sf.Muceniţă Matroana din Tesalonic; Sf.Prooroc Anania; Sf.Mucenici Filit şi Lidia; (Pomenirea morţilor – Sâmbăta lui Lazăr)

28 D    () Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile); (Dezlegare la peşte; Denie)

Duminica a 6-a din Post (a Floriilor); Toate ale Praznicului; Ap.Filpeni 4, 4-9; Ev.Ioan 12, l-18

29 L     Cuv.Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor; Sf.Mc.Chiril diaconul; (Denie)

30 M   Cuv.Ioan Scărarul; Sf.Prooroc Ioad; Sf.Euvula, mama Sf.Pantelimon; (Denie)

31 M   Sf.Sfinţit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei; Sf.Acachie Mărturisitorul, Episcopul Melitinei; Sf. Mucenic Veniamin diaconul; (Denie)


 

Aprilie – Prier

( 30 zile – ziua are 13 ore, noaptea 11 ore)

  1 J     Cuvioasa Maria Egipteanca; Cuviosul Macarie Mărturisitorul; (Denia celor 12 Evanghelii)

  2 V    Cuv.Tit, Făcătorul de minuni; Sf.Mucenici Amfian şi Edesie (Zi aliturgică – Denia Prohodului Domnului)

3 S     Cuv.Nichita Mărturisitorul; Sf.Mucenic Elpidifor

  4 D                (†) Învierea Domnului  (Sfintele Paşti)

Duminica Sfintei Învieri. Toate ale Praznicului; Ap.Fapte l, l-8; Ev.Ioan l, 1-17

  5 L     (†) Sfintele Paşti; Sf.Mucenici: Teodul, Agatopod, Serapion, Claudie, Diodor şi Nichifor

  6 M    (†) Sfintele Paşti; Sf.Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium; Sf.Eutihie, Patr. Constantinopolului;

              Cuv.Platonida

  7 M   Sf.Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei; Sf.Mucenici Caliopie; Sf.Mc.Achilina; (Harţi)

  8 J     Sfinţii Apostoli: Irodion, Agav şi Ruf

9 V    †)  Izvorul Tămăduirii; Sf.Mc.Eupsihie din Cezareea; Cuviosul Vadim, Arhimandritul; (Harţi)

10 S     Sfinţii Mucenici: Terentie, Pompie, African, Maxim şi Macarie; Sf.Dima

11 D    ) Sf.Ierarh Calinic de la Cernica; Sf.Sfinţit Mucenic Antipa

Duminica a 2-a după Paşti (a Sfântului Apostol Toma); Ap.Fapte 5, 12-20; Ev.Ioan 20, 19-31; glas l, voscr.l

12 L     †) Sf.Mucenic Sava de la Buzău; Cuv.Vasile Mărturisitorul; Sf.Antuza

13 M   Sf.Sfinţit MucenicArtemon;  Sf.Mucenic Elefterie Persul  

14 M   Sf.Martin Mărturisitorul, episcopul Romei; †) Sf.Ierarh Pahomie de la Gledin; Sf.Muceniţă Tomaida; (Dezlegare la peşte)

15 J     Sf.Apostoli: Aristarh, Pud şi Trofim

16 V    Sfintele Muceniţe Fecioare: Agapia, Irina şi  Hionia; (Dezlegare la peşte)

17 S     Sf.Sfinţit Mucenic Simeon, Episcopul Persidei; Cuv.Acachie, Episcopul Melitinei Armeniei; Sf.Mc. Adrian

18 D    Cuv.Ioan, ucenicul Sf.Grigorie Decapolitul; Sf.Cosma Episcopul

Duminica a 3-a după Paşti (a Mironosiţelor); Ap.Fapte 6, 1-7; Ev.Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2, voscr.4

19 L     Cuv.Ioan de la Lavra Veche; Sfinţii  Pafnutie şi Gheorghe Mărturisitorul

20 M   †) Sf.Teotim, Episcopul Tomisului; Cuv.Teodor Trihina; Sf.Ap.Zaheu

21 M   Sf.Sfinţit Mucenic Ianuarie, Episcopul; Sf.Muceniţă Alexandra împărăteasa; (Dezlegare la peşte)

22 J     Cuv.Teodor Sicheotul; Sf.Apostol Natanail

23 V    ) Sf.Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruinţă; (Dezlegare la peşte)

24 S     †) Sf.Ierarhi Mărturisitori:Ilie Iorest şi Sava, Mitropoliţii Transilvaniei; Sf.Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş; Sf. Mucenici Pasicrat şi Valentin; Cuv.Elisabeta

25 D    Sf.Apostol şi Evanghelist Marcu; ) Sf.Cuvios Vasile de la Poiana Mărului

Duminica a 4-a după Paşti (a Slăbănogului); Ap.Fapte 9, 32-42; Ev.Ioan 5, 1-15; glas 3, voscr.5

26 L     Sf.Sfinţit Mucenic Vasile,Episcopul Amasiei; Sf.Glafira

27 M   Sf.Sfinţit Mucenic Simeon, ruda Domnului; Sf.Apostoli: Aristarh, Marcu şi Zinon

28 M   Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru; Sfinţii Mucenici:Maxim, Dada şi Cvintilian din Ozovia; Înjumătăţirea Praznicului Învierii;  (Dezlegare la peşte)

29 J     Sfinţii 9 Mucenici din Cizic; Cuv.Memnon Făcătorul de minuni

30 V    Sf.Apostol Iacob, fratele Sf.Ap.Ioan  Evanghelistul, fiii lui Zevedeu; Sf.Donat; (Dezlegare la peşte)

 

 

 

 

 

Mai – Florar

(31 zile – ziua are 14 ore, noaptea are 10 ore)

1 S     Sf.Prooroc Ieremia; Cuvioşii Mucenici: Eftimie, Ignatie şi Acachie; Cuv.Isidora

2 D    Aducerea moaştelor Sf.Atanasie cel Mare în Constantinopol; Sf.Ierarh Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului

Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencii); Ap.Fapte 11, 19-30; Ev. Ioan 4, 5-42;glas 4, voscr.7

  3 L     Sf.Mucenici Timotei şi Mavra, soţia sa; Sf.Mucenici Diodor şi Rodopian

  4 M   Sf.Muceniţă Pelaghia; Cuv.Valerian

  5 M   Sf.Mare Muceniţă Irina; Sf.Mucenici: Neofit, Gaie şi Gaian; (Dezlegare la peşte)

  6 J     Sfântul şi Dreptul Iov; Cuvioşii: Mamant, Pahomie şi Ilarion

  7 V    Arătarea Semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sf.Mucenici Acachie şi Codrat; (Dezlegare la peşte)

  8 S     †) Sf.Apostol şi Evanghelist Ioan; Cuv.Arsenie cel Mare

9 D    Aducerea la Bari a moaştelor Sf.Ierarh Nicolae; Sf.Prooroc Isaia; Sf.Mc.Hristofor

Duminica a 6-a după Paşti (a Orbului din naştere); Ap.Fapte 16, 16-34; Ev.Ioan 9, 1-38; glas 5, voscr.8

10 L     Sf.Apostol Simon Zilotul; Cuvioşii: Isihie Mărturisitorul şi Lavrentie

11 M   Sf.Sfinţit Mucenic Mochie; Sf.Mucenic Dioscur; Sfinţii Metodie şi Chiril, Apostolii slavilor

12 M   † Sf.Mucenic Ioan Valahul; Sf.Epifanie,Arhiepiscopul Ciprului; Sf.Gherman, Patriarhul Constantinopolului; Odovania Praznicului Învierii Domnului; (Dezlegare la peşte)

13 J     () Înălţarea Domnului; (Ziua Eroilor);  Sf.Muceniţă Glicheria; Cuv.Serghie Mărturisitorul

14 V    Sf.Mc. Isidor din Hios; Sf.Sfinţit Mucenic Terapont; (Dezlegare la peşte)

15 S     Cuv.Pahomie cel Mare; Sf.Ahile, Episcopul Larisei

16 D    Cuv.Teodor cel Sfinţit; Sf.Mucenici: Isaachie, Simeon şi Petru din Vlaherna

Duminica a 7-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic); Ap.Fapte 20, 16-18; 28-36; Ev. Ioan 17, l-13; (Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscr.10

17 L     Sf.Apostol Andronic şi soţia sa Iunia; Cuv.Nectarie şi Teofan

18 M   Sf.Mucenici: Teodot cel din Ancira,  Petru şi Dionisie; Sf.Hristina şi cele 7 fecioare împreună cu ea

19 M   Sf.Sfinţit Mucenic Patrichie; Sf.Muceniţă Chiriachi; Cuv.Memnon; (Dezlegare la peşte)

20 J     Sf.Mucenic Talaleu; Cuv.Talasie şi Cuv.Marcu Pustnicul

21V     ) Sfinţii Mari Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena;Odovania Praznicului Înălţării Domnului; (Dezlegare la peşte)

22 S     Sf.Mucenici Vasilisc şi Marcel; Sf.Muceniţă Sofia; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic;  (Sâmbăta morţilor – Moşii de vară)

23 D    () Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile); Cuv.Mihail Mărturisitorul, Ep.Sinadei; Sf.Maria lui Cleopa

Duminica a 8-a după Paşti (a Rusaliilor);Toate ale praznicului; Ap.Fapte 2, 1-11; Ev.Ioan 7, 37-53; 8,12

24 L     ()  Sfânta Treime; Cuv.Simeon; Sf.Mucenic Serapion; Sf.Muceniţă Marciana

25 M   A treia aflare a Capului Sf.Ioan Botezătorul; Sf.Mucenic Celestin

26 M   Sf.Apostoli Carp şi Alfeu dintre cei 70; Sf.Mucenici Averchie şi Elena; (Harţi)

27 J     Sf.Mc.Iuliu Veteranul; Sf.Sfinţit Mc.Terapont, Ep.Sardei; Sf.Ioan Rusu  

28 V    Cuv.Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului;Sf.Sfinţit Mc.Eutihie; Sf.Muceniţă Eliconida; (Harţi)

29 S     Sf.Muceniţă Teodora Fecioara; Sf.Mucenici Olivian şi Alexandru; Odovania Praznicului Pogorârii

            Sfântului Duh

30 D    Cuvioşii: Isaachie Mărturisitorul şi Varlaam; Sf.Mucenic Natalie; (Lăsatul secului pentru Postul Sfinţilor Apostoli)

Duminica întâia după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor ); Ap.Evrei 11, 33-40; 12, 1-2; Ev.Matei 10, 32- 33 şi 37-38; 19, 27-30; glas 8, voscr.l

31 L     Sf.Mucenici: Ermie, Eusebie şi Haralambie; (Începutul Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel)

 

 

Iunie – Cireşar

(30 zile – ziua are 15 ore, noaptea are 9 ore)

  1 M   Sf.Mc.Justin Martirul şi Filosoful; Sf.Mucenici: Just, Justin, Hariton, Firm şi Valerian

  2 M   †)  Sf.Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Sf.Nichifor, Patriarhul Constantinopolului

  3 J     Sf.Mucenic Luchilian cu soţia şi cei 4 copii ai lor: Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf.Muceniţă Paula Fecioara

  4 V    †) Sf.Mucenici: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf.Mitrofan, Patriarhul Constantino-polului; Cuv.Sofia

5 S     Sf.Sfinţit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului; Sf.Mucenici: Marchian, Nicandru şi Leonid; (Dezlegare la peşte)

6 D    Cuvioşii Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf.Mc.Ghelasie; (Dezlegare la peşte)

Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinţilor Români);Ap.Romani 2, 10-16; Ev.Matei 4, 18-23 (Chemarea primilor Apostoli); glas l, voscr.2

  7 L     Sf.Sfinţit Mucenic Teodot; Sf.Muceniţă Zenaida; Cuv.Sebastiana; Cuv.Antim

  8 M   Sf.Mucenici Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf.Mare Mucenic Teodor Stratilat

  9 M   Sf.Chiril al Alexandriei; Sf.Muceniţe: Tecla, Mariamni, Marta şi Maria

10 J     Sf.Sfinţit Mucenic Timotei, Episcopul Prusei; Sf.Mc.Alexandru; Sf.Muceniţă Antonina

11 V    Sf.Apostoli Vartolomeu şi Varnava

12 S     Cuvioşii Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul; (Dezlegare la peşte)

13 D    Sf.Muceniţă Achilina; Cuv.Trifilie, Episcopul Levcosiei din Cipru; (Dezlegare la peşte)

Duminica a 3-a după Rusalii; Ap.Romani 5, l-10; Ev.Matei 6, 22-33 (Despre grijile vieţii); glas 2, voscr.3

14 L     Sf.Prooroc Elisei; Sf.Metodie, Patriarhul Constantinopolului

15 M   Sf.Prooroc Amos; Sf.Mucenic Isihie; Fericiţii Ieronim şi Augustin

16 M   Sf.Tihon, Episcopul Amatundei; Sf.Sfinţit Mucenic Marcu, Episcopul Apoloniadei

17 J     Sf.Mucenici: Manuil, Savel şi Ismail

18 V    Sf.Mucenici: Leontie, Ipatie şi Teodul; Cuv.Erasm

19 S     Sf.Apostol Iuda, ruda Domnului; Cuv.Paisie cel Mare; (Dezlegare la peşte)

20 D    Sf.Sfinţit Mucenic Metodie,Episcopul Patarelor;Cuv.Calist,Patriarhul Constantinopolului; (Dezlegare la peşte)

Duminica a 4-a după Rusalii; Ap. Romani 6, 18-23; Ev.Matei 8, 5-13 (Vindecarea slugii sutaşului); glas 3, voscr.4.

21 L     Sf.Mucenici Iulian din Tars şi Afrodisie

22 M   †) Sfântul Ierarh Grigorie Dascălu, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf.Mucenici:Zenon, Zina şi Galaction

23 M   Sf.Muceniţă Agripina; Sf.Mucenic Aristocleu, preotul

24 J     ) Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul; (Sânzienele-Drăgaica); †) Sf.Niceta de Remesiana; Aduce-rea moaştelor Sf.Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; (Dezlegare la peşte)

25 V    Sf.Mare Muceniţă Fevronia; Cuvioşii Dionisie şi Dometie; Sf.Mucenici Procopie şi Orentie

26 S     Cuv.David din Tesalonic; Sf.Ioan, Episcopul Gotiei; (Dezlegare la peşte)

27 D    Cuv.Samson, primitorul de străini; Sf.Mucenic Anect; Sf.Ioana, Mironosiţa; (Dezlegare la peşte)

Duminica a 5-a după Rusalii; Ap.Romani 10, 1-10; Ev.Matei 8, 28-34; 9, 1 (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei); glas 4, voscr.5

28 L     Aducerea moaştelor Sf.Mucenici, doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf.Mucenic Papia

29 M   ) Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

30 M   Soborul Sfinţilor 12 Apostoli; †) Sf.Ierarh Ghelasie de la Râmeţ


 

Iulie – Cuptor

(31 zile – ziua are 14 ore, noaptea are 10 ore)

  1 J     †) Sf.Ierarh Leontie de la Rădăuţi; Sf.Mucenici, Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian

  2 V    Aşezarea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sfântul Voievod Ştefan cel Mare

  3 S     Sf.Mucenic Iachint; Sf.Anatolie, Patriarhul Constantinopolului

4 D    Sf.Andrei, Arhiepiscopul Cretei; Cuv.Marta

Duminica a 6-a după Rusalii; Ap.Romani 12, 6-14; Ev.Matei 9, 1-8 (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); glas 5, voscr.6

  5 L     Cuv.Atanasie de la Aton; Cuv.Lampadie; Cuv.Mucenic Ciprian

  6 M   Cuv.Sisoe cel Mare; Sf.Muceniţă Lucia; Sfinţii Arhip şi Filimon

  7 M   Sf.Mare Muceniţă Chiriachi; Cuvioşii: Toma din Maleon şi Acachie

  8 J     Sf.Mare Mucenic Procopie; Sf.Mucenici Epictet şi Astion

  9 V    Sf.Sfinţiţi Mucenici Pangratie şi Chiril; Sf.Mucenici Andrei şi Prov

10 S     Sf.45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei; Sf.Mucenici: Apolonie, Vianor şi Siluan

11 D    Sf.Mare Muceniţă Eufimia; Sf.Olga, împărăteasa Rusiei; Cuv.Leon din Mandra

Duminica a 7-a după Rusalii; Ap.Romani 15, 1-7; Ev.Matei 9, 27-35 (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut în Capernaum); glas 6, voscr.7

12 L     Sf.Mucenici Proclu şi Ilarie; Sf.Veronica

13 M   Soborul Sf.Arhanghel Gavriil; Cuv.Ştefan Savaitul; Cuv.Sara

14 M   Sf.Apostol Achila; Sf.Mucenici Iust şi Iraclie; Cuv.Nicodim Aghioritul

15 J     Sf.Mucenici Chiric şi Iulita; Cuv.Iosif, Arhiep.Tesalonicului; Cuv.Vladimir, Luminătorul Rusiei

16 V    Sf.Sfinţit Mucenic Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf.Mucenici Avudin şi Faust

17 S     Sf.Mare Muceniţă Marina; Sf.Ierarh Eufrasie

18 D    ) Sf.Mucenic Emilian de la Durostor; Sf.Mucenici: Iachint, Pavel şi Valentina

Duminica a 8-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic); Ap.I Corinteni  1, 10-17; al Sfinţilor Părinţi: Tit 3,8-15; Ev.Matei 14, 14-22 (Înmulţirea pâinilor); a Sfinţilor Părinţi: Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus);  glas 7, voscr.8

19 L     Cuv.Macrina, sora Sf.Vasile cel Mare; Cuv.Dia;  Aflarea moaştelor Cuv.Serafim de Sarov

20 M  ) Sf.Măritul Prooroc Ilie Tesviteanul

21 M   Cuvioşii Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf.Prooroc Iezechiel; † Sfinţii Cuvioşi Rafael şi Partenie de la Agapia

22 J     Sf.Mironosiţă întocmai cu Apostolii Maria Magdalena; Cuv.Muceniţă Marcelia

23 V    Aducerea moaştelor Sf.Sfinţit Mucenic Foca; Sf.Mucenici Trofim şi Teofil

24 S     Sf.Muceniţă Hristina; Sf.Mucenic Ermoghen

25 D    Adormirea Sfintei Ana; Cuvioasele Olimpiada şi Eupraxia

Duminica a 9-a după Rusalii; Ap.I Corinteni 3, 9-17; Ev.Matei 14, 22-34; (Umblarea  pe mare-Potolirea furtunii); glas 8, voscr.9

26 L     Sf.Sfinţit Mucenic Ermolae; Sf.Muceniţă Paraschevi  din Roma; Sf.Cuvios Ioanichie cel Nou de la

            Muscel

27 M   †) Sf.Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon; Cuv.Antuza; Cuv.Manuel

28 M   Sf.Apostoli şi diaconi: Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena

29 J     Sf.Mucenici: Calinic, Veniamin şi  Mamant; Sf.Muceniţă Teodota cu fiii săi

30 V    Sf.Apostoli: Sila, Silvan, Crescent şi Andronic; Sf.Muceniţă Iulita; Sf.Sfinţit Mc.Valentin, Episcopul Umbriei

31 S     Înainteprăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; Sfântul şi Dreptul Evdochim; Sf.Iosif din Arimateea; (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)


 

August – Gustar

(31 zile – ziua are 13 ore, noaptea are 11 ore)

1 D    Scoaterea Sfintei Cruci; Sfinţii 7 Mucenici Macabei şi maica lor, Solomoni; (Începutul Postului

          Adormirii Maicii Domnului)

Duminica a 10-a după Rusalii;Ap.I Corinteni 4, 9-16; Ev.Matei 17, 14-23 (Vindecarea lunatecului); glas 1, voscr.10

2 L   Aducerea moaştelor Sfântului Întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare

  3 M   Cuvioşii: Isachie, Dalmat şi Faust; Sf.Salomeea Mironosiţa

  4 M   Sfinţii 7 tineri din Efes; Aducerea moaştelor Cuv.Muceniţe Evdochia

  5 J     Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Sf. Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ

  6 V    () Schimbarea la Faţă a Domnului; (Dezlegare la peşte)

  7 S     †) Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla; Sf.Sfinţit Mc. Narcis, Patriarhul Ierusalimului

8 D    Sf.Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului; Sf.Miron, Episcopul Cretei

Duminica a 11-a după Rusalii; Ap.I Corinteni 9, 2-12; Ev.Matei 18, 23-35; (Pilda datornicului nemilostiv); glas 2, voscr.11

  9 L     Sf.Apostol Matia; Sfinţii 10 Mucenici Mărturisitori pentru icoana lui Hristos; Sf.Mucenic Antonin  

10 M   Sf.Mucenici: Lavrentie arhidiaconul, Xist şi Ipolit

11 M   †) Sf.Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului; Sf.Mare Mucenic Evplu, Arhidiaconul

12 J     Sf.Mucenici: Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton

13 V    Mutarea moaştelor Cuviosului Maxim Mărturisitorul; Odovania Praznicului Schimbării la Faţă

14 S     Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf.Prooroc Miheia

15 D    () Adormirea Maicii Domnului

Duminica a 12-a după Rusalii; Ap.I Corinteni 15, 1-11; Ev.Matei 19, 16-26; (Tânărul cel bogat); glas 3, voscr.1

16 L     Sf.Mahramă a Domnului; †) Sfinţii Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; † Sf.Cuvios Iosif de la Văratec

17 M   Sf.Sfinţit Mucenic Miron; Sf.Mucenici: Straton, Ciprian şi Tirs

18 M   Sfinţii Mucenici: Flor, Lavru, Polien şi Leon

19 J     Sfinţii Mucenici: Andrei Stratilat, Timotei, Agapie şi Tecla

20 V    Sf.Prooroc Samuel; Sf.Mucenici Sever şi Iliodor

21 S     Sf.Apostol Tadeu; Sf.Muceniţă Vasa; Sf.Mucenici: Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaco-nul şi Venust

22 D    Sf.Mucenici: Agatonic, Antuza, Zotic, Irineu şi Or

Duminica a 13-a după Rusalii; Ap.I Corinteni 16, 13-24; Ev.Matei 21, 33-44 (Pilda lucrătorilor celor răi); glas 4, voscr.2

23 L     †) Sf.Mucenic Lup; Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului

24 M   Sf.Sfinţit Mucenic Eutihie; Sf.Mucenic Tation

25 M   Aducerea moaştelor Sf.Apostol Bartolomeu; Sf.Apostol Tit

26 J     Sf.Mucenici: Adrian şi Natalia, soţia sa şi Atic

27 V    Cuv.Pimen; Sf.Mucenici: Eutalia, Fanurie şi Osie, Episcopul Cordovei

28 S     Cuv.Moise Etiopianul; Sf.Mucenic Diomid; Sf.Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel

29 D    ) Tăierea Capului Sf.Prooroc Ioan Botezătorul; Cuv.Teodora; (Post)

Duminica a 14-a după Rusalii; Ap.II Corinteni 1, 21-24 ; 2, 1-4; Ev.Matei 22, 1-14 (Pilda nunţii fiului de împărat); glas 5, voscr.3

30 L     Sf.Ierarhi: Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului; †) Sf.Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei; †) Sf.Ierarh Ioan de la Râşca şi Secu

31 M   Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului


 

Septembrie – Răpciune

(30 zile – ziua are 12 ore, noaptea are 12 ore)

1 M   †) Sf.Cuvios Dionisie Exiguul; Cuv.Simeon Stâlpnicul şi mama sa, Cuv.Marta; †) Începutul anului bisericesc

  2 J     Sf.Mucenic Mamant; Sf.Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului

  3 V    Sf.Sfinţit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei; Cuv.Teoctist

  4 S     Sf.Sfinţit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei; Sf.Prooroc Moise

5 D    Sf.Prooroc Zaharia, tatăl Sf.Ioan Botezătorul; Sf.Mucenic Urban

Duminica a 15-a după Rusalii; Ap.II Corinteni 4, 6-15; Ev.Matei  22, 35-46 (Porunca cea mai mare din Lege); glas 6, voscr.4

  6 L     Pomenirea minunii Sf.Arhanghel Mihail în Colose; Sf.Mc. Macarie

  7 M   Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; † Sfinţii Cuvioşi Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi

  8 M   () Naşterea Maicii Domnului (Dezlegare la peşte)

  9 J     Sfinţii şi Drepţii Părinţi Ioachim şi Ana; † Sf.Cuvios Onufrie de la Vorona; † Sf.Cuvios Chiriac de la Tazlău

10 V    Sf.Muceniţe: Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf.Pulheria, împărăteasa

11 S     Cuv.Teodora din Alexandria; Cuv.Eufrosin

12 D    Sf.Mucenici: Autonom, Macedonie şi Teodul; Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului

Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci; Ap.Galateni 6, 11-18; Ev.Ioan 3, 13-17 (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); glas 7, voscr.5

13 L    Înainteprăznuirea Înălţării Sfintei Cruci; Sf.Sfinţiţi Mucenici Corneliu Sutaşul şi Ciprian, Episcopul

            Cartaginei; † Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop    

14 M   () Înălţarea Sfintei Cruci  (Post)

15 M   †) Sf.Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş; Sf.Mare Mucenic Nichita Romanul; Sf.Visarion, Arhiepiscopul Larisei

16 J     Sf.Mare Muceniţă Eufimia; Sf.Muceniţe Meletina şi Ludmila

17 V    Sf.Muceniţă Sofia şi fiicele sale: Pistis, Agapis şi Elpis

18 S     Sf.Eumenie, Episcopul Gortinei; Sf.Mucenici Ariadna şi Castor

19 D    Sf.Mucenici: Trofim, Savatie şi Dorimedont

Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci; Ap.Galateni 2, 16-20; Ev.Marcu 8, 34-38 şi 9, 1 (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos); glas 8, voscr 6.

20 L     Sf.Mare Mucenic Eustatie şi soţia sa Teopisti cu cei doi fii: Agapie şi Teopist

21 M   Sf.Apostol Codrat; Sf.Prooroc Iona; Odovania Praznicului Înălţării Sfintei Cruci

22 M   †) Sf.Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi; Sf.Sfinţit Mc.Foca, Episcopul de la  Sinopi; Sf.Mucenic Isaac; Sf.Martin

23 J     ) Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Cuvioasele Xantipa şi Polixenia

24 V    Sf. Mare Muceniţă, întocmai cu Apostolii, Tecla; Cuv.Coprie; Sf.Siluan Atonitul

25 S     Cuv.Eufrosina; Cuv.Pafnutie Egipteanul; Sf.Serghie de la Radonej

26 D    Mutarea Sf.Apostol şi Evanghelist Ioan;  †) Sf.Voievod Neagoe Basarab; Sf.Muceniţă Hira

Duminica a 18-a după Rusalii; Ap.II Corinteni 9, 6-11; Ev.Luca 5, 1-11; (Pescuirea minunată); glas 8, voscr.6

27 L     †) Sf.Ierarh Martir Antim Ivireanul; Sf.Mucenici Calistrat şi Epiharia.

28 M   Cuv.Hariton Mărturisitorul; Sf.Prooroc Varuh; Sf.Mucenic Pimen

29 M   Cuv.Chiriac Sihastrul; Sf.Mucenici: Gudelia, Trifon şi Petronia

30 J     Sf.Sfinţit Mucenic Grigorie Luminătorul, Episcopul Armeniei; Sf.Muceniţe Ripsimia şi Gaiani

 

 

 

Octombrie – Brumărel

(31 zile – ziua are 11 ore, noaptea are 13 ore)

1 V    †) Acoperământul Maicii Domnului; Sf.Ap.Anania; Cuv.Roman Melodul; † Sfinţii Cuvioşi Iosif şi   Chiriac de la Bisericani

  2 S     Sf.Sfinţit Mucenic Ciprian; Sf.Muceniţă Justina; Cuv.Teofil

3 D    Sf.Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sf.Mucenic Teoctist

            Duminica a 19-a după Rusalii; Ap.II Corinteni 11, 31-33 ; 12, 1-9; Ev.Luca 6, 31-36 (Predica de pe munte-Iubirea vrăjmaşilor); glas 2, voscr.8

  4 L     Sf.Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei; Sf.Mucenici: Domnina, Audact şi Calistena

  5 M   Sf.Muceniţe Haritina şi Mamelta

  6 M   Sf.Apostol Toma; Sf.Muceniţă Erotiida

  7 J     Sf.Mari Mucenici Serghie şi Vah; Sf.Mucenici: Iulian preotul, Chesarie diaconul şi Polihronie

  8 V    Cuv.Pelaghia; Sf.Taisia

  9 S     Sf.Apostol Iacob al lui Alfeu; Cuvioşii Andronic şi Atanasia

10 D    Sf.Mucenici Evlampie şi Evlampia, sora lui; Cuvioşii Vasian şi Teofil Mărturisitorul

Duminica a 20-a după Rusalii; Ap.Galateni 1, 11-19; Ev.Luca 7, 11-16 (Învierea fiului văduvei din Nain); glas 3, voscr.9

11 L     Sf.Ap.Filip, unul dintre cei 7 diaconi; Cuv.Teofan Mărturisitorul; Sf.Muceniţe Zenaida şi Filonila

12 M   Sf.Mucenici: Prov, Tarah şi Andronic; Cuv.Cosma, Episcopul Maiumei

13 M   Sf.Mucenici: Carp, Papil, Agatodor şi Agatonica

14 J     †) Sfânta Cuvioasă Parascheva; Sf.Mucenici: Nazarie, Chervasie, Protasie şi Silvan

15 V    Sf. Sfinţit Cuvios Mucenic Luchian; Cuvioşii Savin şi Vars, Episcopii

16 S     Sf.Mucenic Longhin Sutaşul; Sf.Mucenici: Leontie, Dometie şi Terentie

17 D    Sf.Prooroc Osea; Cuv.Mucenic Andrei Criteanul

Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic); Ap.Galateni 2, 16-20; al Sfinţilor Părinţi: Tit 3, 8-15; Ev.Luca 8, 5-15 (Pilda Semănătorului); a Sfinţilor Părinţi: Ioan 17, 1-13  (Rugăciunea lui  Iisus); glas 4, voscr.10

18 L     Sf.Apostol şi Evanghelist Luca; Sf.Mucenic Marin cel Bătrân; Cuv.Iulian

19 M   Sf.Prooroc Ioil; Sf.Mucenici: Uar, Felix preotul şi Eusebiu, diaconul

20 M   Sf.Mare Mucenic Artemie; Cuv.Matroana

21 J     ) Sfinţii Cuvioşi Mărturisitori:Visarion, Sofronie şi Sfântul Mucenic Oprea; Sfinţii Preoţi Mărturisitori: Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Cuv.Ilarion cel Mare

22 V    Sf.Ierarh întocmai cu Apostolii, Averchie; Sfinţii 7 tineri din Efes

23 S     Sf.Sfinţit Mucenic şi Apostol Iacob, ruda Domnului; Sf.Ignatie, Patriarhul Constantinopolului

24 D    Sf.Mare Mucenic Areta; Sf.Mucenici Sevastiana şi Valentin

Duminica a 23-a după Rusalii; Ap.Efeseni 2, 4-10; Ev.Luca 8, 26-39 (Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor); glas 5, voscr.11

25 L     Sf.Mucenici Marcian şi Martirie; Sf.Mucenic Valerian; Sf.Tavita

26 M   ) Sf.Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

27 M   ) Cuviosul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte sunt la Patriarhia Română; Sf.Mucenic Nestor

28 J     †) Sf.Ierarh Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf.Mucenici: Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fii; Sf.Firmilian, Episcopul

29 V    Cuv.Mare Muceniţă Anastasia Romana; Cuv.Avramie

30 S     Sf.Mucenici: Zenovie; Episcopul şi sora sa Zenovia; Sf.Ap.Cleopa

31 D    Sf.Apostoli: Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis

Duminica a 22-a după Rusalii; Ap.Galateni 6,11-18; Ev.Luca 16, 19-31 (Bogatul nemilostiv);

Glas 6; voscr.1

 

 

 

 

Noiembrie – Brumar

 (30 zile – ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore)

  1 L     Sfinţii Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian

  2 M   Sfinţii Mucenici: Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Agapie

  3 M   Sfinţii Mucenici: Achepsima, Episcopul; Iosif preotul şi Aitala, diaconul

  4 J     Cuv.Ioanichie cel Mare; Sf.Mucenici Nicandru, Episcopul şi Ermeu,preotul

  5 V    Sf.Mucenici Galaction şi Epistimia; Sfinţii Silvan şi Grigorie, Arhiepiscopul

  6 S     Sf.Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Cuv.Luca (Pomenirea morţilor)

7 D    Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina; Cuv.Lazăr

Duminica a 24-a după Rusalii; Ap.Efeseni 2, 14-22; Ev.Luca 8, 41-56 (Învierea fiicei lui Iair); glas 7; voscr.2

  8 L     ) Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

  9 M   Sf.Mucenici: Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf.Mucenici Onisifor şi Porfirie; Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul

10 M   Sf.Apostoli: Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru; Sf.Mc. Orest

11 J     Sf.Mucenici: Mina, Victor şi Vichentie; Sf.Muceniţă Ştefanida; Cuv.Teodor Studitul

12 V    Sf.Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Cuv.Nil, Pustnicul ; †) Sfinţii Martiri şi Mărturisitori

Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu

13 S     ) Sf.Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Cuv.Damaschin

14 D    Sf.Apostol Filip; Sf.Grigorie Palama; ( Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului)

Duminica a 25-a după Rusalii; Ap.Efeseni 4, 1-7; Ev.Luca 10, 25-37 (Pilda samarineanului milostiv); glas 8, voscr. 3

15 L     †) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ; Sf.Mucenici şi Mărturisitori: Gurie, Samona şi Aviv; (Începutul Postului Naşterii Domnului)

16 M   Sf.Apostol şi Evanghelist Matei

17 M   Sf.Grigorie Taumaturgul; Cuv.Lazăr Zugravul şi Zaharia

18 J     Sf.Mare Mucenic Platon; Sf.Mucenici Romano şi Zaheu, diaconii

19 V    Sf.Prooroc Avdie; Sf.Sfinţit Mucenic Varlaam

20 S     Înainteprăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf.Grigorie Decapolitul; Sf.Mucenic Dasie; Sf. Proclu, Patriarhul Constantinopolului

21 D    () Intrarea în Biserică a Maicii Domnului  (Dezlegare la peşte)

Duminica a 26-a după Rusalii; Ap.Efeseni 5, 8-19; Ev.Luca 12, 16-21 (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); glas 1, voscr. 4

22 L     Sf.Apostoli: Filimon, Arhip şi Onisim; Sf.Muceniţă Cecilia

23 M   †) Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul -Vâlcea; Sf.Ierarh Amfilohie (Dezlegare la peşte)

24 M   Sfinţii Sfinţiţi  Mucenici: Clement, Episcopul Romei şi Petru, Episcopul Alexandriei

25 J     †) Sf.Mare Muceniţă Ecaterina; Sf.Mare Mucenic Mercurie; Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului (Dezlegare la peşte)

26 V    Cuvioşii: Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul

27 S     Sf.Mare Mucenic Iacob Persul; Cuvioşii Natanail şi Pinufrie (Dezlegare la peşte)

28 D    Cuv.Mucenic Ştefan cel Nou; Sf.Mucenic Irinarh  (Dezlegare la peşte)

Duminica a 30-a după Rusalii; Ap.Coloseni 3, 12-16; Ev.Luca 18, 18-27 (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor); glas 2, voscr. 5

29 L     Sf.Mucenici: Paramon, Filumen şi Valerin

30 M   †) Sf.Apostol Andrei, cel Întâi chemat – Ocrotitorul României; Sf.Frumenţie  (Dezlegare la peşte)


 

 

 

Decembrie – Undrea

(31 zile – ziua are 9 ore, noaptea are 15 ore)

1 M     Sf.Prooroc Naum; Cuv.Filaret Milostivul

2 J       Sf.Prooroc Avacum; Sf.Muceniţă Miropi; Sf.Solomon, Arhiepiscopul Efesului

3 V      Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica; Sf.Prooroc Sofonie; Sf.Sfinţit Mucenic Teodor, Arhiepiscopul Alexandriei

4 S       Sf.Mare Muceniţă Varvara; Cuv.Ioan Damaschin (Dezlegare la peşte)

5 D      †) Sf.Sava cel Sfinţit; Sf.Mucenic Anastasie; Cuv.Nectarie (Dezlegare la peşte)

Duminica a 27-a după Rusalii; Ap.Efeseni 6, 10-17; Ev.Luca 13, 10-17 (Tămăduirea femeii gârbove); glas 3, voscr. 6

6 L       ) Sf.Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte)

7 M     †) Sfînta Muceniţă Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf.Ambrozie, Episcopul Mediolanului (Dezlegare la peşte)

8 M     Cuvioşii Patapie şi Sofronie; Sf.Apostoli: Cezar, Tihic şi Onisifor

9 J       Zămislirea Sfintei Fecioare de către Sf.Ana; Sf.Proorociţă Ana

10 V    Sf.Mucenici: Mina, Ermoghen şi Evgraf

11 S     Cuvioşii Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou (Dezlegare la peşte)

12 D    Sf.Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei; Sf.Mc. Sinet; Sf.Ierarh Alexandru (Dezlegare la peşte)

Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinţilor Strămoşi); Ap.Coloseni 1, 12-18; Ev.Luca 14, 16-24 (Pilda celor poftiţi la cină); glas 4, voscr. 7

13 L     †) Sf.Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; Sf.Mari Mucenici:Eustratie,Auxentie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf.Muceniţă Lucia Fecioara (Dezlegare la peşte)

14 M   Sf.Mucenici: Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie

15 M   Sf.Sfinţit Mucenic Elefterie; Sf.Muceniţe Antia şi Suzana

16 J     Sf.Prooroc Agheu; Sf.Mucenic Marin; Sf.Teofana împărăteasa

17 V    Sf.Prooroc Daniil şi Sfinţii trei tineri: Anania, Azaria şi Mihail.

18 S     † Sf.Cuvios Daniil Sihastrul; Sf.Mucenici Sebastian şi Zoe; Cuv. Modest (Dezlegare la peşte)

19 D    Sf.Mucenic Bonifatie; Cuv.Grichentie; Sf.Mucenic Trifon; Cuv.Aglaia  (Dezlegare la peşte)

Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului); Ap.Evrei 11, 9-10; 32-40; Ev.Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului); glas 5, voscr. 8

20 L     Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf.Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul

21 M   Sf.Muceniţă Iuliana; Sf.Mucenic Temistocle

22 M   † Sf.Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Sf.Mare Muceniţă Anastasia; Sf.Mucenici Hrisogon şi Teodota

23 J     Sfinţii 10 Mucenici din Creta; Cuvioşii Pavel şi Naum

24 V    Cuv.Muceniţă Eugenia  (Ajunul Crăciunului)

25 S     () Naşterea Domnului - Crăciunul

26 D    () Soborul Maicii Domnului; †) Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana

Duminica după Naşterea Domnului; Ap.Galateni 1, 11-19; Ev.Matei 2, 13-23 (Fuga în Egipt); glas 6, voscr. 9

27 L     ) Sf.Apostol, Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan

28 M   Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia

29 M   Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Cuv.Marcel (Harţi)

30 J     Sf.Muceniţă Anisia; Cuv.Teodora din Cezareea; Cuv.Leon, Arhimandritul

31 V    Cuv.Melania Romana; Sf.Mucenic Hermes; Odovania Praznicului Naşterii Domnului (Harţi)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

RÂNDUIELI BISERICEŞTI:

 

ZILE DE POST ŞI POSTURI DE PESTE AN

Miercurile şi vinerile de peste an, afară de cele cu dezlegare, însemnate cu harţi

Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)

Tăierea capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul (29 august)

Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie)

Postul Sfintelor Paşti (15 februarie - 3 aprilie)

Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (31 mai - 28 iunie)

Postul Adormirii Maicii Domnului (1 - 14 august)

Postul Naşterii Domnului (15 noiembrie - 24 decembrie)

 

ZILE ÎN CARE NU SE SĂVÂRŞEŞTE

SFÂNTA LITURGHIE - ZILE ALITURGICE

Miercuri şi vineri în săptămâna dinaintea Postului Sfintelor Paşti

(10 şi 12 februarie)

Luni şi marţi în prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti

(15 şi 16 martie)

Vineri în Săptămâna Patimilor (2 aprilie)

 

NU SE FAC NUNŢI

În toate zilele de post de peste an

În zilele Praznicelor Împărăteşti şi în ajunul acestora

În săptămâna lăsatului sec de carne (8 - 14 februarie)

În Postul Sfintelor Paşti (15 februarie – 3 aprilie)

În Săptămâna Luminată (4 - 10 aprilie)

În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (31 mai - 28 iunie)

În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 – 14 august)

În Postul Naşterii Domnului (15 noiembrie – 24 decembrie)

În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie – 6 ianuarie)

 

ZILE ŞI DATE IMPORTANTE

Duminică, 16 mai – Ziua Naţională a familiei

Duminică, 6 iunie – Duminica părinţilor şi copiilor

Duminică, 22 august – Duminica românilor emigranţi

Miercuri, 1 septembrie – Începutul anului bisericesc, Ziua rugăciunii pentru mediu

Sâmbătă, 13 noiembrie – Ziua Bibliei

Marţi, 30 noiembrie – Ziua Naţională Bisericească

 

 

SĂRBĂTORI BISERICEŞTI NAŢIONALE

Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (13 mai)

Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat – Ocrotitorul României (30 noiembrie)

 

ZILE ŞI SĂRBĂTORI LEGALE

ÎN CARE NU SE LUCREAZĂ

1 şi 2 ianuarie Anul Nou

4 şi 5 aprilie (prima şi a doua zi de Paşti)

1 mai Sărbătoarea internaţională a muncii

23 şi 24 mai Prima şi a doua zi de Rusalii

15 August - Adormirea Maicii Domnului

1 decembrie (Ziua Naţională)

25 şi 26 decembrie (prima şi a doua zi de Crăciun)

 

NU SE FAC NUNŢI ÎN ANUL 2011

În toate zilele de post de peste an

În zilele Praznicelor Împărăteşti şi în ajunul acestora

În săptămâna lăsatului sec de carne (28 februarie - 6 martie)

În Postul Sfintelor Paşti (7 februarie - 23 aprilie)

În Săptămâna Luminată (24 – 30 aprilie)

În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (20 iunie – 28 iunie)

În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 – 14 august)

În Postul Naşterii Domnului (15 noiembrie – 24 decembrie)

În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie 2011– 6 ianuarie 2012)


 

 

 
Copyright © Biserica Ortodoxă Română
Calendar creştin ortodox
Untitled Document
Noutăţi

Sfinţi Români
Învăţătura de credinţă
Click aici pentru Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă
Sfânta scriptură sau Biblia
Click aici pentru a putea citi Biblia online
Newsletter
Nume:
 
E-mail:
 

În construcţie, vă rugăm reveniţi!