Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Iustin Moisescu

Patriarhul Teoctist Arăpaşu

Al VI-lea Patriarh

 
Patriarhii României
Învăţătură
Calendar Creştin Ortodox
Sfinţi Români
Sfânta Scriptură sau BIBLIA
Învăţătură de credinţă creştină ortodoxă
 
 
Untitled Document

Învăţătura - Cuprins

Untitled Document

HIROTONIA

199. Ce sunt hirotonia si hirotesia?
Hirotonia e cuvant grecesc, care se talmaceste: alegere prin ridicarea si punerea mainilor, pentru ca orice har in legatura cu gradele preotiei se da prin punerea mainilor Episcopului.
Prin Taina Hirotoniei se aseaza in Biserica cele trei trepte sau stari ale preotiei, adica (incepand de jos in sus): diaconia, preotia si arhieria. La treptele de sus se ajunge numai trecand prin cele de jos, adica - cel ce se hirotoneste preot trebuie sa fie mai intai hirotonit diacon si apoi preot.
Fiecare dintre cele trei trepte are randuiala ei proprie de hirotonie. Cel ce vrea sa fie hirotonit diacon trebuie sa treaca mai intai prin alte doua trepte, si anume: slujba de citet si ipodiaconatul. Ele se dau prin hirotesie. Acest cuvant inseamna, simplu, punerea mainilor; hirotesia nu e tot una cu hirotonia. Hirotonia inseamna investirea cu una din treptele preotiei, pe cand hirotesia inseamna acordarea unei slujbe bisericesti inferioare sau a unor grade si ranguri onorifice in ierarhia bisericeasca administrativa.
Cel ce se hirotoneste diacon este facut deci intai citet si apoi ipodiacon.

200. Cine are dreptul de a savarsi hirotoniile si hirotesiile?
Atat hirotesiile premergatoare diaconiei cat si hirotoniile se savarsesc numai de Episcop (Arhiereu).

201. Unde se savarsesc hirotoniile si hirotesiile?
Atat hirotoniile cat si hirotesiile, dupa canoane, se savarsesc numai in biserica537 (Canonul 7 al Sf. Teofil al Alexandriei). Anume, hirotoniile inlauntru altarului, inaintea Sfintei Mese, iar hirotesiile se fac in fata altarului, pe locul dinaintea Usilor imparatesti.

202. Cand se savarsesc hirotoniile si hirotesiile?
Hirotonia preotului si a arhiereului se savarseste numai la Liturghia deplina, adica la Liturghia Sf. Ioan sau la cea a Sf. Vasile; hirotonia diaconului se poate face si la Liturghia Darurilor mai inainte Sfintite538 (Sf. Simion al Tesalonicului, Raspuns la intrebarea 25, trad. rom., p. 318 si Arhieraticonul (ed. 1926, p. 12)). Nu se pot hirotoni mai multe persoane pentru aceeasi treapta la o Liturghie; hirotesii se pot face mai multe la una si aceeasi Liturghie (mai multi citeti sau ipodiaconi)539 (Sf. Simion al Tesalonicului, Raspuns la intrebarea 39, trad. rom., p. 322.). Hirotonia diaconului se face dupa sfintirea Darurilor, si anume dupa ce arhiereul zice ecfonisul: «Si sa fie milele Marelui Dumnezeu...». Hirotonia preotului se face inainte, de sfintirea Darurilor (dupa Heruvic); iar a arhiereului se face mai inainte si anume dupa cantarea «Sfinte Dumnezeule».

203. Care e partea cea mai de seama din randuiala hirotoniei?
E rugaciunea de hirotonie "Dumnezeiescul har...", rostita de Episcopul hirotonisitor, prin care el cheama harul Sfantului Duh sa se pogoare asupra candidatului ingenuncheat in fata Sfintei Mese, in timp ce clericii impreuna - liturghisitori canta incetisor si dulce: "Doamne miluieste" -, de mai multe ori. Dupa aceasta, arhiereul in fata usilor imparatesti da celui hirotonit vesmintele treptei pentru care a primit hirotonia, aratandu-le pe rand poporului si zicand «Vrednic este!», la care corul sau credinciosii raspund de trei ori: "Vrednic este!"


Introducere

1. Cea dintâi datorie a credinciosului
2. Despre Descoperirea dumnezeiască
3. Despre Sfânta Scriptură
4. Despre Sfânta Tradiţie

DESPRE CREDINŢĂ

•  Simbolul de credinţă

•  Despre existenţa, fiinţa şi însuşirile lui Dumnezeu

•  Despre Sfânta Treime

•  Despre Dumnezeu Tatăl

•  Despre Dumnezeu Fiul

•  Despre Dumnezeu Duhul Sfânt

DESPRE NĂDEJDE

•  Nădejdea creştină

•  Rugăciunea

•  Rugăciunea Domnească

•  Rugăciunea şi foloasele ei

•  Cultul divin public

•  Despre Sfânta Liturghie

•  Slujba Sfintelor Taine

•  Botezul, Mirungerea, Pocăinţa

•  Împărtăşania

•  Hirotonia, Cununia, Maslul

•  Despre ierurgii

•  Despre Aghiasma, Acatiste şi Paraclise

•  Despre sărbători

•  Despre Posturi

DESPRE DRAGOSTE

•  Dragostea creştină

•  Legea morală

•  Despre poruncile bisericeşti

•  Despre conştiinţa morală

•  Despre virtuţi

•  Despre păcat

•  Cele zece porunci

•  Datoriile creştinului

•  Familia

•  Statul

•  Biserica

•  Lumea

•  Sfaturile evanghelice

•  Fericirile

Sursa:

Învăţătură de credinţă creştină ortodoxă

Tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi cu binecuvântarea şi purtarea de grijă ale Prea Fericitului Părinte TEOCTIST, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Editura Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române
Bucureşti - 2000

 
© Biserica Ortodoxă Română
Învăţătura
Untitled Document
Noutăţi

Sfinţi Români
Învăţătura de credinţă
Click aici pentru Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă
Sfânta scriptură sau Biblia
Click aici pentru a putea citi Biblia online