Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Iustin Moisescu

Patriarhul Teoctist Arăpaşu

Patriarhul Daniel Ciobotea

 
Patriarhul Iustin Moisescu
Patriarhii României
Patriarhul Iustin Moisescu
Activitatea pastoral misionară
Activitatea publicistică şi editorială
Despre Patriarhul Iustin Moisescu
 
 
 
 
Untitled Document

Activitatea pastoral misionară

Ca mitropolit al Moldovei, a desfăşurat o activitate prodigioasă:

 • Au fost ridicate noi clădiri - adevărate monumente de arhitectură - în incinta Centrului eparhial Iaşi, iar catedrala şi reşedinţa au fost refăcute
 • au fost restaurate numeroase mănăstiri şi biserici - monumente istorice din eparhie
 • pe lângă cele mai multe s-au pus bazele unor muzee sau colecţii muzeale
 • s-au construit clădiri noi la Seminarul teologic din mănăstirea Neamţ, iar cele vechi au fost modernizate.

A condus câteva delegaţii ortodoxe române  în vizitele făcute altor Biserici:

 • Anglia (1958)
 • Biserica siriană din Malabar (1961)
 • S.U.A. (1970)
 • Biserica luterană din Danemarca (1971)
 • Patriarhia ecumenică (1974)

A făcut parte din câteva delegaţii sinodale conduse de patriarhul Justinian şi a primit numeroase delegaţii străine la Iaşi sau în cuprinsul Arhiepiscopiei laşilor.

Ca membru în Comitetul Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor (1961-1977), a participat la Adunările generale de la New Delhi (1961), Uppsala (1969), Nairobi (1975) şi la sesiunile anuale ale Comitetului Central la Paris (1962), Geneva (1966,1973 şi 1976), Heraklion Creta (1967), Canterbury (I 969), Addis-Abeba (1971), Utrecht (1972), Berlin (1974) ş.a.

A făcut parte din Prezidiul Conferinţei Bisericilor Europene şi din Comitetul Consultativ, participând la Adunările generale Nyborg IV (1964), Nyborg V (1966), Nyborg VI (1971) şi Engelberg (1974), precum şi la sesiunile Prezidiului şi Comitetului Consultativ. 

A condus delegaţiile Bisericii Ortodoxe Române la Conferinţele, panortodoxe de la Rodos (1961, 1963, 1964) şi Chambesy (1968), la prima Conferinţă pregătitoare a Sfântului şi marelui Sinod panortodox (Chambesy 1971).

Ca patriarh, a condus câteva delegaţii sinodale care au vizitat alte Biserici:

 • Patriarhia ecumenică (1978)
 • Arhiepiscopia misionară ortodoxă română din Statele Unite şi Canada (1979)
 • Biserica Ortodoxă Rusă (1980)
 • Biserica Ortodoxă Sârbă (1981)
 • Biserica luterană din Suedia (1981)
 • sediul Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Geneva (1981)
 • Biserica Ortodoxă  Bulgară (1982)
 • Biserica reformată din Ungaria (1982)
 • Biserica Ortodoxă din Grecia (1984)

A primit vizita unor întâistătători de Biserici, precum şi a numeroşi reprezentanţi ai altor Biserici şi confesiuni creştine din lumea întreagă în calitate de patriarh.

 

 
© Biserica Ortodoxă Română
Untitled Document
Noutăţi

Sfinţi Români
Învăţătura de credinţă
Click aici pentru Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă
Sfânta scriptură sau Biblia
Click aici pentru a putea citi Biblia online