Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Iustin Moisescu

Patriarhul Teoctist Arăpaşu

Patriarhul Daniel Ciobotea

 
Patriarhul Iustin Moisescu
Patriarhii României
Patriarhul Iustin Moisescu
Activitatea pastoral misionară
Activitatea publicistică şi editorială
Despre Patriarhul Iustin Moisescu
 
 
 
 
Untitled Document

Despre Patriarhul Iustin Moisescu

Literatura:

Reportaje asupra alegerilor sale succesive la Sibiu, Iaşi şi Bucureşti, în: BOR, an. LXXIV, 1956, nr. 3-4, p. 215-264; BOR, an. LXXV, 1957, nr. 1-2, p. 39-81; MMS, an. XXXIII, 1957, nr. 1-2, p. 3-59; BOR, an. XCV, 1977, nr. 7-8, p. 584-668; GB, an. XXXVI, 1977, nr.6, p. 493-596.

Numerele omagiale ale revistelor bisericeşti din martie 1980, cu prilejul împlinirii a 70 de ani de viaţă, din care menţionăm studiile:

  • Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Patru trepte în cei 60 de ani de patriarhat ortodox român, vol. "Alte file de calendar de inimă românească", Sibiu 1988, p. 44-69 (cuvântare ţinută în Sala Sinodală din Palatul Patriarhal din Bucureşti în ziua de 29 septembrie 1985)
  • Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, La 70 de ani de viaţă ai Prea Fericitului Patriarh Iustin, în BOR, an. XCVIII, 1980, nr. 3-4, p. 339-363
  • Pr. Prof. Dumitru Radu, Prea Fericitul Patriarh Iustin în teologia românească, în Ibidem, p. 364-383
  • Pr. Scarlat Porcescu, Coordonate ale arhipăstoriei Prea Fericitului Patriarh Iustin în scaunul Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, în Ibidem, p. 384-403
  • Pr. Dumitru Soare, Contribuţia Prea Fericitului Patriarh Iustin la dezvoltarea relaţiilor ecumenice ale Bisericii Ortodoxe Române, în Ibidem, p. 404-432
  • Preot Al. Armand Munteanu, Bibliografia Prea Fericitului Părinte Patriarh Justin, în MO, an. XXXII, 1980,nr. 3-6, p. 389-401 (alte articole în acelaşi număr, p. 265-388)
  • Alte articole omagiale în MMS, an. LVI, 1980, nr. 3-5, p. 224-327
  • A se vedea şi revistele bisericeşti din martie 1985, cu articole omagiale scrise cu prilejul împlinirii a 75 de ani de viaţă: BOR, an. CIII, 1985, nr. 3-4, p. 216-323; MO, an. XXXVII, 1985, nr. 3-4, p. 161-181
  • Necrolog, în BOR, an. CIV, 1986, nr. 7-8, p. 12-72.

 

 
© Biserica Ortodoxă Română
Untitled Document
Noutăţi

Sfinţi Români
Învăţătura de credinţă
Click aici pentru Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă
Sfânta scriptură sau Biblia
Click aici pentru a putea citi Biblia online