Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Iustin Moisescu

Patriarhul Teoctist Arăpaşu

Patriarhul Daniel Ciobotea

 
Patriarhul Iustin Moisescu
Patriarhii României
Patriarhul Iustin Moisescu
Activitatea pastoral misionară
Activitatea publicistică şi editorială
Despre Patriarhul Iustin Moisescu
 
 
 
 
Untitled Document

Activitatea publicistică şi editorială

Ca profesor de teologie a publicat mai multe lucrări de specialitate:

 • Sfânta Scriptură şi interpretarea ei, în opera Sf. Ioan Hrisostom, în "Candela", an. L-LII, 1939-1941, p. 116-238 (şi extras, Cernăuţi, 1942, 120p.)
 • Originalitatea parabolelor Mântuitorului, în "Candela", an. LV-LVI, 1944-1945, p. 60-107 (şi extras, Rm. Vâlcea, 1945, 50 p.)
 • Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena, în "Candela", an. LVII, 1946, p. 45-262 (şi extras, Iaşi, 1946, 227 p.)
 • Ierarhia bisericească în epoca apostolică. Anexă: Texte biblice si patristice despre pace şi muncă, Craiova, 1955, 80 p.
 • Simbolica lui Hristu Andrutsos, traducere din greceşte, Craiova, 1955, 349 p.
 • Sfântul Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine din epoca apostolică, în ST, an. III, 1951, nr. 7-8, p. 398-416
 • Temeiurile lucrării Bisericii pentru apărarea păcii, în ST, an. V, 1953, nr. 3-4, p. 247-268.

Ca ierarh a publicat numeroase articole, pastorale, cuvântări, dări de seamă, mai ales în revista "Mitropolia Moldovei şi Sucevei".

În afară de revista "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", care a apărut 20 de ani sub directa sa îndrumare, Centrul mitropolitan Iaşi a editat şi alte lucrări, între care:

 • volumul Monumente istorice-bisericeşti din Mitropolia Moldovei şi Sucevei (1974)
 • Psaltirea în versuri a lui Dosoftei, ediţie critică (1975)
 • monografiile: Catedrala Mitropolitană din Iaşi (1977), Mănăstirea Cetăţuia (1977)
 • broşuri-albume de popularizare a mănăstirilor din Moldova
 • cărţi de rugăciuni etc.

În calitate de patriarh, a acordat o atenţie deosebită activităţii editoriale:

 • a iniţiat marea colecţie intitulată Părinţi şi scriitori bisericeşti, proiectată în 90 de volume, precum şi colecţia Arta creştină în România, în 6 volume
 • s-a tipărit o nouă ediţie sinodală a Sf. Scripturi (1982)
 • o nouă ediţie a Noului Testament (1979)
 • manuale pentru învăţământul teologic superior şi pentru seminariile teologice, teze de doctorat, cărţi de cult
 • şi-au continuat apariţia revistele centrale bisericeşti şi cele mitropolitane, ca şi buletinele, comunităţilor ortodoxe române de peste hotare.

Prin bogata sa activitate cărturărească, ecumenică şi pastorală, patriarhul Iustin îşi înscrie numele în rândul ierarhilor de mare prestigiu ai întregii Ortodoxii.

 
© Biserica Ortodoxă Română
Untitled Document
Noutăţi

Sfinţi Români
Învăţătura de credinţă
Click aici pentru Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă
Sfânta scriptură sau Biblia
Click aici pentru a putea citi Biblia online