Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Iustin Moisescu

Patriarhul Teoctist Arăpaşu

Patriarhul Daniel Ciobotea

 
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhii României
Patriarhul Justinian Marina
Activitatea pastoral misionară
Activitatea publicistică şi editorială
Despre Patriarhul Justinian Marina
Construcţii şi restaurări de biserici
Roadele iubirii de oameni
Galerie foto

Detalii site:
Iniţiator: Bogdan Aligică

Realizat şi  administrat de: Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Pentru păreri şi sugestii
Untitled Document

Despre Patriarhul Justinian Marina

"PATRIARHUL JUSTINIAN, Mărturii, fapte şi adevăr", Pr. Icon Stavr. Constantin Pârvu - Vicar Administrativ Patriarhal, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005

"Părintele Patriarh Justinian Marina" - carte scrisă de doctorul George Stan, acela care a fost "medic personal" - vreme de peste 15 ani


Patriarhul Justinian Marina
- un apostol al bisericii şi al neamului românesc
, Gheorghe Vasilescu, ALMANAH BISERICESC, Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor, 2001
 • Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Patru trepte în cei 60 de ani de patriarhat ortodox român, vol. "Alte file de calendar de inimă românească", Sibiu 1988, p. 44-69 (cuvântare ţinută în Sala Sinodală din Palatul Patriarhal din Bucureşti în ziua de 29 septembrie 1985)
 • Vol. Douăzeci de ani din viaţa Bisericii Ortodoxe Române. La a XX-a aniversare a înscăunării Prea Fericitului Patriarh Justinian, Bucureşti, 1968, 642 p. (sunt studii extrase din revistele: BOR, an. LXXXVII, 1968, nr. 6, p. 725-773; ST, an. XX, 1968, nr. 5-6, p. 327-483
 • "Ortodoxia", an. XX, 1968, nr. 2, p. 189-275
 • Bartolomeu Anania, Arhiepiscopul Clujului, Amintiri despre Patriarhul Justinian, Biserica în Misiune, Patriarhia Română la ceas aniversar, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005, p. 524-551
 • Articole omagiale din revistele mitropolitane
 • Pr. Prof. Liviu Stan, Legislaţia Bisericii Ortodoxe Române în timpul arhipăstoririi Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, p. 171 -188 (şi în "Ortodoxia", an. XX, 1968, nr. 2, p. 176-296)
 • Pr. Prof. Liviu Stan, Canonizarea sfinţilor români, p. 189-199 (şi în BOR, an. LXXXVI, 1968, nr. 6, p. 725-735)
 • Pr. Prof. Alexandru Ciurea, Strădanii şi înfăptuiri în domeniul artei religioase, p. 200-214 (şi în BOR, an. LXXXVI, 1968, nr. 6, p. 736-750)
 • Teodor N. Manolache, Note pe filele calendarului celor 20 de ani de arhipăstorie a Prea Fericitului Patriarh Justinian, p. 473-561
 • Prof. Iorgu Ivan, Organizarea si administrarea Bisericii Ortodoxe Române în ultimii 50 de ani (1925- I975),în BOR, an. XCIII, 1975, nr. 11 - 12, p. 1406-1420
 • Pr. Prof. Ene Branişte, Tiparul şi cartea bisericească în cei 50 de ani de patriarhat (1925-1975), în BOR, an. XCIII, 1975, nr. 11-12, p. 1421-1452
 • Pr. Prof. Mircea Păcurariu, Cultura teologică ortodoxă românească între anii 1925-1975, în ST, an. XXVII, 1975, nr. 9-10, p. 670-686
 • Pr. Prof. Isidor Todoran, Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte Biserici în ultimii 50 de ani, în "Ortodoxia", an. XXVII, 1975, nr. 4, p. 560- 585
 • Dr. Antonie Plămădeală, Ecumenism şi relaţii externe bisericeşti, 1944-1970, în "Ortodoxia", an. XXXII, 1980, nr. 1, p. 159-170
 • Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, Bucureşti, 1981, p. 461-512 (ed. a II-a, Bucureşti, 1994, p. 481-523).
 
 
© Biserica Ortodoxă Română
Untitled Document
Noutăţi

Sfinţi Români
Învăţătura de credinţă
Click aici pentru Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă
Sfânta scriptură sau Biblia
Click aici pentru a putea citi Biblia online