Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Iustin Moisescu

Patriarhul Teoctist Arăpaşu

Patriarhul Daniel Ciobotea

 
Patriarhul Teoctist Arăpaşu
Activitatea pastoral misionară
Activitatea publicistică şi editorială
Distincţii si decoraţii
Relaţiile cu Bisericile Ortodoxe surori
Activitatea ecumenică
Galerie foto
Linkuri utile

Detalii site:
Iniţiator: Bogdan Aligică

Realizat şi  administrat de: Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Pentru păreri şi sugestii
Untitled Document

Activitatea publicistică şi editorială
 • Între 1982 până în 2006 a publicat peste 17 de volume de predici, cuvântări şi meditaţii, cu titlul general Pe treptele slujirii creştine şi un volum cu titlul Slujind Altarul străbun, care cuprind peste 7000 de pagini, cu aproximativ 1500 titluri
 • Pe Treptele Slujirii Creştine, volumul XVIII - Cuprins

  Pe Treptele Slujirii Creştine, volumul XVII - Cuprins

  Pe Treptele Slujirii Creştine, volumul XVI - Cuprins

  Pe Treptele Slujirii Creştine, volumul XV - Cuprins

  Pe Treptele Slujirii Creştine, volumul XIV - Cuprins

  Pe Treptele Slujirii Creştine, volumul XIII - Cuprins

  Pe Treptele Slujirii Creştine, volumul XII - Cuprins

 • A iniţiat o bogată şi fructuoasă activitate culturală şi ştiinţifică, promovând permanent acţiuni care au contribuit la creşterea prestigiului Bisericii. În timpul acestei perioade, schimbul de reviste şi cărţi de specialitate cu cele similare din străinătate a sporit, organizându-se, totodată, Simpozioane şi Colocvii cu teme de actualitate şi de interes pentru viaţa Bisericii.
 • UMBLAŢI NEÎNCETAT ÎN ADEVĂR

  Editura Arhiepiscopiei Bucureştilor, 2004

 • A reorganizat şi promovat activitatea editorială bisericească. A publicat multe articole, predici, cuvântări şi studii care sunt cunoscute atât în ţară cât şi în străinătate.
 • Au fost retipărite, cu text diortosit, şi prefaţate de către Prea Fericirea Sa toate cărţile de slujbă, precum şi majoritatea manualelor de studiu pentru învăţământul teologic seminarial şi universitar.
 • A publicat monografiile:
  - "Mitropolitul Iacob Putneanul", cu o ediţie în limba engleză,
  - "Sfântul Vasile cel Mare în evlavia credincioşilor ortodocşi români"
  - "Mitropolitul Dosoftei, ctitor al limbajului liturgic românesc"
 • A editat în transliterare:
  - "Dumnezeiască Liturghie" a Mitropolitului Dosoftei (1679), Iaşi, 1980.
  - A tipărit ediţia jubiliară din 1988 a "Bibliei de la Bucureşti" (1688), şi s-a îngrijit de tipărirea Bibliei, ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (2002), redactată şi adnotată de I.P.S. Bartolomeu Anania.
 • A scris prefaţa multor cărţi şi monografii ale unor mănăstiri şi biserici din cadrul Patriarhiei Române.
 • Aspect din timpul lucrărilor festive ale Academiei Române dedicate lansării noii ediţii a Bibliei
  (Academia Română, 2003)

   
  © Biserica Ortodoxă Română
  Patriarhul Teoctist
  Untitled Document
  Noutăţi

  Sfinţi Români
  Învăţătura de credinţă
  Click aici pentru Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă
  Sfânta scriptură sau Biblia
  Click aici pentru a putea citi Biblia online