Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Iustin Moisescu

Patriarhul Teoctist Arăpaşu

Patriarhul Daniel Ciobotea

 
Patriarhul Miron Cristea
Patriarhii României
Patriarhul Miron Cristea
Activitatea pastoral misionară
Activitatea publicistică şi editorială
Despre Patriarhul Miron Cristea
Catedrala Mântuirii Neamului - primul demers
 
 
Untitled Document

Activitatea pastoral misionară

 • s-a făcut unificarea bisericească din noul stat român unitar
 • s-a organizat Biserica noastră ca Patriarhie
 • s-a votat statutul de organizare şi funcţionare la Bisericii Ortodoxe Române din 1925
 • a reapărut revista "Biserica Ortodoxă Română" (1921)
 • a iniţiat apariţia revistei "Apostolul", organ de publicitate al Arhiepiscopiei Bucureştilor (1924)
 • s-a îngrijit de traducerea şi tipărirea Bibliei sinodale din1936 (în traducerea preoţilor profesori Gala Galaction, Vasile Radu şi mitropolitul Nicodim), precum şi a unor ediţii din Noul Testament
 • a sprijinit tipărirea de cărţi teologice în Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române
 • a înfiinţat Seminarul teologic "Miron Patriarhul" din Câmpulung (1922) pentru orfanii de război şi Academia de muzică relogioasă din Bucureşti (1927)
 • a sprijinit o serie de tineri teologi la studii peste hotare
 • s-a ridicat actualul palat patriarhal şi a fost repictată catedrala patriarhală
 • a ctitorit schitul de lemn de la Topliţa.

A contribuit la întărirea legăturilor cu alte Biserici creştine, prin vizitele sale la Locurile Sfinte (1927), Anglia (1936), Polonia (1938) sau prin delegaţiile străine pe care le-a primit.

A sprijinit participarea teologilor ortodocşi români la congrese şi întâlniri ecumeniste peste hotare sau convocarea unor asemenea întâlniri în ţară (Conferinţa regională a Alianţei mondiale pentru înfrăţirea popoarelor prin Biserică, la Bucureşti în 1933, fiind ales preşedinte de onoare, Conferinţa romano-anglicană de la Bucureşti din 1935 ş.a.).

 

 
© Biserica Ortodoxă Română
Untitled Document
Noutăţi

Sfinţi Români
Învăţătura de credinţă
Click aici pentru Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă
Sfânta scriptură sau Biblia
Click aici pentru a putea citi Biblia online