Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Iustin Moisescu

Patriarhul Teoctist Arăpaşu

Patriarhul Daniel Ciobotea

 
Patriarhul Miron Cristea
Patriarhii României
Patriarhul Miron Cristea
Activitatea pastoral misionară
Activitatea publicistică şi editorială
Despre Patriarhul Miron Cristea
Catedrala Mântuirii Neamului - primul demers
 
 
 
Untitled Document

Despre Patriarhul Miron Cristea

 • Gheorghe Vasilescu, Patriarhul Miron Cristea - Un luptător pentru unitatea neamului, Glasul Bisericii, Revista oficiala a Sfintei Mitropolii a Munteniei si Dobrogei, anul LIV, nr. 5-8, mai-august 1998, p. 127-130
 • Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Patru trepte în cei 60 de ani de patriarhat ortodox român, vol. "Alte file de calendar de inimă românească", Sibiu 1988, p. 44-69 (cuvântare ţinută în Sala Sinodală din Palatul Patriarhal din Bucureşti în ziua de 29 septembrie 1985)
 • Romulus Cândea, Patriarhul Miron Cristea, în "Candela", an. XXXVI, 1925, nr 3-7, p. 73-95 ( şi extras, 23 p.)
 • Ion Rusu Abrudeanu, Înalt Prea Sfinţia Sa Patriarhul României Dr. Miron Cristea. Omul şi faptele, I, Bucureşti, 1929, 480 p.
 • Vasile Netea, Înalt Prea Sfinţia Sa Patriarhul României Dr. Miron Cristea. La împlinirea vârstei de 70 de ani (1868-1938), Tg. Mureş, 1938, 36 p.
 • Închinare Înalt Prea Sfinţitului Patriarh Dr. Miron Cristea, în BOR, an LVI, 1938, nr. 11-12, p. 609-712 (şi extras);
 • Ioachim Crăciun, Cel dintâi patriarh al României Miron Cristea. Cuvântare..., Cluj, 1939, 14 p.
 • N Iorga, Patriarhul Miron, în vol. Oameni cari au fost, IV, Bucureşti, 1939, p. 301-302 şi 305-306
 • Moartea şi îngroparea patriarhului Miron, în BOR, an LVII, 1939, nr.3-4, p. 129-272+XVI ilustr. (şi extras)
 • Gheroghe Cotoşman, Contribuţii la istoria vieţii româneşti din Transilvania la finea veacului al XIX-lea
 • Însemnări inedite ale prea Fericitului Patriarh Miron, în "Anuarul Academiei Teologice din Caransebeş, 1939-1940", p. 1-84 (şi extras)
 • Ovidiu Bârlea, Istoria folcloristicii româneşti, Bucureşti, 1974, p. 418-419
 • Iordan Datcu şi S.C.Storescu, Dicţionarul folcloriştilor, Bucureşti, 1979, p. 153-154
 • Mircea Păcurariu Istoria Bisericii Ortodoxe Române, III, Bucureşti, 1981, p. 412-414 (ed. II, Bucureşti, 1994, p. 427-429)
 • Dr. Antonie Plămpădeală, Pagini dintr-o arhivă inedită. Documente literare ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de ..., Bucureşti, 1984, XLVII+345 p. (îndeosebi studiul introductiv)
 • Dr. Antonie Plămădeală, Românii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austo-ungar (1867-1918). După documente, acte şi corespondenţă rămase de la Elie Miron Cristea, Sibiu, 1986, 546 p.
 • Dr. Antonie Plămădeală, Contribuţii istorice privind perioada 1918-1939. Ilie Miron Cristea - documente, însemnări şi corespondenţe, Sibiu, 1987, 484 p.
 • Ilie Şandru şi Valentin Borda, Un nume peste istorie-patriarhul Elie Miron Cristea, Târgu Mureş, 1998, 293
 
© Biserica Ortodoxă Română
Untitled Document
Noutăţi

Sfinţi Români
Învăţătura de credinţă
Click aici pentru Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă
Sfânta scriptură sau Biblia
Click aici pentru a putea citi Biblia online